» home


WELKOM OP DE WEBSITE VAN AM-GROUP !

Veilig werken is allang geen bijzaak meer. Op het werk geldt dat onveiligheid
niet langer verantwoord is en moet worden bestreden. Er wordt van u als bedrijf
verwacht dat u maximale inspanningen pleegt om werkongevallen en blijvend
letsel te voorkomen. Dat verwachten niet alleen uw werknemers en de overheid,
maar ook uw klanten en uw aandeelhouders.

Onveilig werken betekent imagoschade, hoge extra bedrijfskosten, uitsluiting van aanbestedingen en daardoor omzetverliezen, afgezien van het menselijk leed dat gepaard gaat met arbeidsongevallen.

De veililigheidskundigen van AM-Group zijn, sinds onze oprichting in 1995,
actief betrokken bij het adviseren en begeleiden van bedrijven naar een veiligere
arbeidsomgeving, met als doelstelling een veiligere werkplek voor u en uw
werknemers en het voldoen aan de gestelde richtlijnen op het gebied van
arbeidsveiligheid. Vanuit onze hoofdvestiging in Heusden-Zolder bieden wij ondernemingen een pallet aan ondersteuningen aan die u helpen uw bedrijf te
laten voldoen aan de Europese Richtlijnen en Wet- en regelgevingen op het gebied
van arbeidsveiligheid en alle deelgebieden die daar mee te maken hebben.

AM-Group bvba is aangesloten lid van de diverse brancheorganisaties in
België en Nederland voor de gebieden arbeidsveiligheid en preventie en is tevens
geregistreerd consultant voor het verkrijgen van CE-markeringen op producten
en bedrijfssystemen.


webdesign by imaxx - © 2007 - www.am-group.info